کانال تلگرام

سلام. در این کانال تلگرام که به تازگی راه افتاده مطالب من توسط برخی خیرخواهان گذاشته می شود. محتوا: مطالب علمی قرآن، پاسخ به اعتراضات مخالفین و غیره. پیشنهاد می کنم عضو شوید. زیان نخواهید کرد. مطالب معمولا دیر به دیر گذاشته می شود تا فرصت خواندن داشته باشید.

Http://Telegram.me/PQMAFMSH